Danske fødevarer bruges som brændsel

Landbruget har alene i første halvdel af 2008 oppløjet omkring 20 % af Danmarks lysåbne natur, omkring 83.000 ha, for at “mindske sult og nød i verden” som fødevareminister Eva Kjer Hansen forklarede det i Politiken den 26. august 2008 – men den overraskende konklusion er, at disse fødevarer ikke er blevet brugt til at begrænse sulten i verden, men sælges som brændsel.

Dansk Landbrug har de seneste år udvidet rapsarealet i Danmark betydeligt og bruger nu hovedparten af rapsolien til produktion af miljøskadelig biodiesel, der oven i købet betyder, at mad, der kunne mætte mere end én million mennesker, hvert år brændes af i biler og oliefyr. På grund af energiforbrug og lattergasudslip ved dyrkning af raps og fremstilling af rapsolie, er nettoudslippet af skadelige klimagasser ved brug af rapsoliediesel lige så stort eller større end ved afbrænding af almindelig dieselolie. Der er ingen klimafordel. Tværtimod.