Miljøpolitikken har spillet falit

Alvorlig kritik af regeringens førte miljøpolitik fra egne forskere, og det uvildige rådgivningsfirmaet Niras.

Altinget Skriver:

Husdyrloven sikrer ikke vandmiljøet tilstrækkeligt omkring Århus, hvis landmændene i de kommende år udvider deres husdyrbrug i det omfang, reglerne giver mulighed for det.Derfor risikerer Århus Kommune at give tilladelser til udvidelser, der så øger forureningen af Århus Bugt, samtidig med at samfundet kæmper for at sikre renere vand i bugten.

Lov kan øge forurening betydeligt
Det er konklusionen fra en rapport fra rådgivningsfirmaet Niras, som de har lavet for Århus Kommune. Her har de fremskrevet de miljømæssige konsekvenser, hvis landmændene udvider deres husdyrbrug i det omfang, loven tillader det.

I følgebrevet til rapporten, der er sendt til Miljøcenter Århus under Miljøministeriet, kritiseres husdyrloven.

“….det generelle beskyttelsesniveau i lov om miljøgodkendelser af husdyrbrug kan medføre en betydelig forsøget udvaskning af næringssalte til vandmiljøet i modstrid med lovens intention og på tværs af det store arbejde og investeringer kommunen i dag foretager for at få nedbragt belastningen af bugten (Århus Bugt, red.),” skriver embedsmændene.

Danmarks Radio Skriver:

Landets åer, søer og fjorde er stadig stort set lige så forurenede, som da regeringen og Dansk Folkeparti i 2004 vedtog Danmarks tredje store vandmiljøplan.

Faktisk er der på nogle områder tale om deciderede tilbageskridt, der betyder øget risiko for iltsvind og andre problemer for fisk, bunddyr og planter.

Det viser en evaluering af vandmiljøplanen fra statens egne forskere i Danmarks Miljøundersøgelser og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Stop for frivillige aftaler med landbruget

TV2 Nyhederne: Nyhederne 2 december