Dyrearter uddør fortsat i Danmark

I dag offentliggør Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet rødlistestatus for i alt 1.256 arteraf danske insekter, svampe og karplanter. Status viser at hver tredje af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller som forsvundet fra Danmark. Fire af de 1.256 arter er forsvundet i forhold til den forrige status i 1997.

Link til Dmu og listen

Den danske Rødliste viser hvilke arter af danske dyr og planter som er forsvundet eller truet i større eller mindre grad, og hvilke der ikke er det. Fagfolk har bedømt at 36 arter af tæger, humlebier, svampe, laver og karplanter er forsvundet fra Danmark siden 1850 udover de fire førnævnte arter, og at 272 arter er truet i større eller mindre grad. 614 arter er vurderet som ikke truede, mens data var for utilstrækkelige til at vurdere de øvrige 330 arter.

Hver tredje af de insekter og planter hvor data har været tilstrækkelige til at gennemføre en vurdering, er kategoriseret som forsvundet eller truet. Det drejer sig om i alt 312 ud af 926 arter, eller 33,7 %.

Fire af de arter som er behandlet i denne omgang er forsvundet i forhold til den forrige status i 1997: Det drejer sig om fåblomstret star, strand-star, bladhatten Naucoria pseudoamarescens og fjeld-bægerlav.

Den fine krabbeeddeerkop regnes ikke for truet – den lader sig heller ikke sådan lige skræmme af fotografen. Foto Peder Størup

Til Politiken udtaler seniorbiolog Peter Wind.

Hver tredje art truet
Deres status viser, at hver tredje art, hvor der findes tilstrækkelige data, er truet i større eller mindre grad – eller helt forsvundet, oplyser seniorbiolog Peter Wind.

»Det gør mig ked af det, hver gang en art forsvinder, for det er arter, der selv er kommet til landet og ønsker at bo i Danmark. Det er et tab af artsdiversitet, og det bekymrer mig som biolog. Det er guldkornene i den danske fauna og flora – dem, der oprindelig har været specialister. Vi får mange nye arter ind, men det er dem, der findes alle andre steder, og som breder sig på bekostning af specialisterne«, siger Peter Wind.