Beskyttet natur forsvinder

Af Peder Størup, luftbilleder fra Cowie

Ikke kun Danmarks Naturfredningsforening men også konsulentfirmaet Cowie udtrykker nu også stor bekymring over at beskytte natur forsvinder i Danmark. Naturbeskyttelse.dk har gennem det sidste års tid dokumenteret, at beskyttet natur fjernes og opdyrkes. I forbindelse med Kortlægningen af 350 naturområder som Cowie laver på Sjælland har det vist sig, at to tredjedele har fået det værre, siden amterne registrerede dem som beskyttede af naturbeskyttelsesloven i 90erne. Naturområderne er typisk ramt af tilgroning, afvanding og/eller overbelastning med amoniak, og gennemgående er mangfoldigheden af arter blevet lavere.

Artikler fra Berlinske Tidende:

hjorring_12

I dette område som naturbeskyttelse har set nærmer på, er det fundet 12 naturbeskyttede areale som er blevet opdyrket. Alle arealerne er fortsat registreret som beskytte natur. Der er kun undersøgt beskyttede arealer frem til 2006. Da opdyrkningen siden 2006 er øget kraftigt, er antallet af beskyttede arealer med stor sansynlighed reduceret yderligere. Det bør understreges at disse arealer er beskytte af loven, som det ses har det dog ikke hindret en ødelæggelse af dem. Sagerne er overdraget til Hjørring Kommune, som foretager den endelige vurdering af arealernes tilstand og lovligheden af indgrebene.

Eksempel 5

hjorring_3

På luftbilledet fra 2004 ses et beskyttede overdrev med en meget fin natur.

hjorring_5

2 år sener i 2006 er hele overdrevet på ca 35.000 kvadratmeter blevet fjernet og opdyrket. Der er også tegn på at der er sket indgreb i den §3 beskyttede eng. Generelt er der sket en markant tilbagegang af natur i området.