Vandplanerne: Endelig kan vi komme videre Read more

Vandplanerne: Endelig kan vi komme videre

Naturbeskyttelse.dk mener: Endelig kan vi komme videre, og det er positivt at der nu gives  kunstigt åndedræt til 5300 km vandløb ud af Danmarks ca 60.000 km. Tiltrods for at landbruget fik reduceret indsatsen for 2000 km vandløb, så er det vigtigste dog at arbejdet nu kan komme i gang. I det videre arbejde, bliver […]

Danmark skal finkæmmes for natur Read more

Danmark skal finkæmmes for natur

Store dele af Danmark skal i de kommende tre år ses igennem for at finde og registrere alle søer, moser, heder og anden natur, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Det er resultatet af en aftale mellem miljøminister Karen Ellemann (V) og Kommunernes Landsforening (KL). Der er afsat 36 mio. kroner til arbejdet, der forventes afsluttet […]

Miljøministeren tager ikke naturtabet alvorligt Read more

Miljøministeren tager ikke naturtabet alvorligt

Hør Klima og Miljø: Det er skidt derude Naturbeskyttelse.dk`s konklusion: Undersøgelsen giver mere officiel viden, end vi hidtil har haft, men langtfra et fyldestgørende billede af naturtabet i Danmark og konsekvenserne for biodiversiteten. Det er meget bekymrende, at miljøministeren i ministeriets pressemeddelelse tolker undersøgelsen fra DMU omkring naturtabet i Danmark med, at det går i […]

Global aftale om biodiversitet er i hus Read more

Global aftale om biodiversitet er i hus

Kilde: Miljøministeriet og DR Carsten Rahbek, er positivt stemt overfor den nye aftale. – 2010-målsætningen var meget flydende, og derfor havde man lande som især Danmark, der gjorde ingenting overhovedet. Jeg tror, med den her bliver der meget svært for enkelte lande ikke at gøre noget ved det, siger Carsten Rahbek. Læs resten: Ekspert roser […]

Tab af biodiversitet er en økonomisk trussel Read more

Tab af biodiversitet er en økonomisk trussel

Kilde, Altinget og Størup. Tabet af biodiversiteten angår ikke kun Miljøministeriet. Det er i høj grad også et anliggende for Stats- og Finansministerierne i hele verden. FN- tænketank anbefaler at for fremtiden skal de økonomiske ministerier fuldt ud anerkende betydningen af biodiversiteten som en vigtig forudsætning for udvikling og for bekæmpelse af fattigdom. Ellers vil tabet fortsætte. Sådan lyder nogle af […]

Read more

Biomasse er ikke løsningen

Naturbeskyttelse.dk. Bragt i Altinget.dk. Naturbeskyttelse.dk deler ikke Dansk Energis, Concitos og Landbrug & Fødevarers begejstring for biomasse. Af følgende grunde: Produktion af energi på baggrund af husdyrgødning vil være en meget ustabil og miljømæssigt problematisk kilde til energi. Hvad vil man gøre, hvis husdyrproduktionen ikke længere er rentabel i Danmark og gyllen forsvinder? Med investeringer […]

Ødelagt Favreskov natur op i folketinget Read more

Ødelagt Favreskov natur op i folketinget

Kilde Midtjyllands Avis. Folketingsmedlem Per Clausen fra Enhedslisten rejser i øvrigt nu sagen overfor miljøminister Karen Ellemann (V). Han vil vide, hvad miljøministeren har tænkt sig at gøre for at sikre, at ødelagte paragraf 3 områder ikke bare ignoreres, som det blandt andet er sket i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune er dog langt fra alene […]

Ikke nok oplysning om ødelæggelse af § 3-natur? Read more

Ikke nok oplysning om ødelæggelse af § 3-natur?

Skrevet af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk undrer sig noget over, at miljøministeren mener, der endnu ikke findes viden nok om ødelæggelse af vores natur. Dertil må det konstateres, at næsten 2 år efter at Naturbeskyttelse.dk har rettet fokus på, at naturen bliver ødelagt, er der intet aktivt sket for at stoppe ødelæggelserne.  Det er regeringens ansvar, […]

Read more

Fjern jordskatten fra naturarealer

Skal landbrugets jordskatter lettes, bør det blive der, hvor det også kommer naturen og samfundet til gode. Naturbeskyttelse.dk foreslår at: Naturbeskyttede §3 arealer og jorder omfattet af skånsom drift fritages for jordskatter. Dette vil lette den økonomiske belastning for de bedrifter, som har meget natur på deres ejendom, og tilskynde til naturvenlig drift og pleje […]

Miljøøkonomiske Råd: Naturen bør sikres bedre Read more

Miljøøkonomiske Råd: Naturen bør sikres bedre

Det glæder naturbeskyttelse.dk meget at det Miljøøkonomiske råd, retter fokus på naturbeskyttelsesloven i deres nyeste udgivelse: Økonomi og miljø 2010 Rådet skriver: Karakteristiske og unikke naturgoder kræver mere målrettet beskyttelse end generelle naturgoder. Naturbeskyttelseslovens §3 giver en række naturtyper som f.eks. heder, moser og enge automatisk beskyttelse mod aktive tilstandsændringer, men indeholder ikke krav om […]

S og SF vil ikke vente på miljøministren Read more

S og SF vil ikke vente på miljøministren

SF og Socialdemokraterne vil have sikret den Danske natur, og vil ikke vente på miljøministrens undersøgelser. Ødelæggelsen af dansk natur skal stoppes nu, siger Socialdemokrater og SF i folketinget. De to partier forlanger handling af regeringen nu, siger Socialdemokraternes naturordfører Flemming Møller Mortensen, til P4 Nordjylland. – Ministeren må sikre, at loven overholdes, og at […]

Read more

Vand- og naturplaner

Regeringen har idag offentliggjort de længe ventede vand- og naturplaner, der ifølge miljøministren vil forbedre vandmiljøet og standse tilbagegangen i nogle af de største og mest værdifulde naturområder. Billedet viser et af de områder Naturbeskyttelse.dk forvalter, og laver naturgenopretning på. Naturbeskyttelse.dk mener, at det klinger noget hult, så længe Miljøministren ikke gør noget aktivt for […]

Read more

Støtte til at dyrke ødelagt natur

Kilde Altinget. NATUR: Loven hindrer ikke, at landmænd søger støtte til at opdyrke beskyttede §3-områder. To nye undersøgelser viser, at mange §3-områder er forsvundet. Landbruget efterlyser bedre registrering. Naturbeskyttelsesloven beskytter ikke §3-naturen. Der mener Peder Størup fra naturbeskyttelse.dk. Han har i to nye undersøgelser fundet næsten 700 tilfælde af ødelagt §3-natur i henholdsvis Jammerbugt, Lolland […]

Naturen skal sikres først Read more

Naturen skal sikres først

Af Peder Størup, bragt i Jyllandsposten Miljøministeriet har for årene 2010-2015 afsat en mia. kr. til nye vådområder, dog primært finansieret af EU. Det er selvfølgelig positivt, at der afsættes penge til naturgenopretning, men det er meget bekymrende, at den eksisterende natur ikke sikres først. I de seneste 10 til 15 år har vi oplevet […]

Der er penge i at passe på naturen Read more

Der er penge i at passe på naturen

Kilde Ritzau, foto Peder Størup. Alle er afhængige af naturen, og derfor koster det dyrt at nedbryde økosystemet. Det kan betale sig, at tage hensyn til naturen, slår en ny rapport bestilt af EU-Kommissionen fast. Et velfungerende økosystem er faktisk afgørende for den økonomiske udvikling. Rapporten viser, at der kan være mange penge at spare […]

Prioritering af natur og miljø i højsædet Read more

Prioritering af natur og miljø i højsædet

Kilde: Ingeniørforeningen, IDA Tre ud af fire danskere mener, at det er vigtigt med lokal prioritering af miljø og natur, men troen på lokalpolitikerne kan sikre en tilfredsstillende løsning er ikke stor. Det viser en undersøgelse foretaget for Ingeniørforeningen, IDA. Forud for kommunalvalget på tirsdag har Ingeniørforeningen taget pulsen på danskernes holdning til, hvordan de […]

Danmarks Naturfredningsforening i offensiven Read more

Danmarks Naturfredningsforening i offensiven

Naturbeskyttelse.dk har de sidste 2 år haft fokus på beskyttelsen af vores natur – eller rettere den manglende beskyttelse. Det er lykkedes, at få skabt opmærksomhed på tabet af natur, men den politiske vilje til at stoppe ødelæggelserne har manglet. Derfor er det glædeligt at Danmarks Naturfredningsforening, nu for alvor går i offensiven. Hør og […]

50.000 hektar blev til sølle 700 Read more

50.000 hektar blev til sølle 700

Tekst Peder Størup Midvejsevalueringen af vandmiljøplan III tegner et dyster billede af den danske miljøindsats. Naturbeskyttelse.dk arbejder målrette for at beskytte den eksisterende natur, men forsøger også at overbevise politikkerne om, at naturen har brug for mere plads hvis tilbagegange af flora og fauna skal bremses. Derfor er det meget bekymrende, at de 50.000 ha […]

Beviser i skovfusk sagen Read more

Beviser i skovfusk sagen

Graden af fusk og manipulation med skovenes tilstand  er meget omfattende.  Altinget skriver: Tabellen viser for naturtyperne Elle- og askeskove, 91E0, samt Skovbevoksede tørvemoser, 91D0, hvorledes en negativ klassifikation ændres til en mere positiv bedømmelse. Vurderingen U2 = dårlig naturtilstand er forsvundet og ændret til God/Ukendt eller U1 = ringe naturtilstand. (Foto: Nepenthes) Og Eksperter […]