Ny vejviser til naturbeskyttelsesloven

Hvordan kan jeg se om der er beskyttet natur på min ejendom? Er alle søer og regnvandsbassiner beskyttede, og kan man klage, hvis man er uenig med kommunen om naturen på ens ejendom?

paragraf3_forsideSvar på disse spørgsmål, og mange flere, får man i en ny vejledning til naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper, som By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet.

Vejledningen er et supplement og en opdatering af den seneste vejledning fra 1993. Den handler om beskyttelsen af heder, søer, moser, overdrev, enge og strandenge, som er omfattet af lovens paragraf tre.

Download udgivelsen her:

Vejledningen

De beskyttede områder kan ses på Miljøportalens arealinformation. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle de naturområder, som opfylder lovens definitioner er beskyttede uanset om de er registrerede på kortet eller ej.