Miljøtilstandsrapporten – Natur og Miljø 2009.

Høringssvar til miljøtilstandsrapporten.

Tvivl om Naturbesyttelseslovens reelle beskyttelse af naturen.

Krabbeedderkop_dukat

Naturbeskyttelseslovens §3 er altafgørende for beskyttelsen af flora og fauna i det åbne land, og dermed for en sikring af biodiversiteten. I 2008 og 2009 er der rejst betydelig tvivl om den reelle beskyttelse og de beskyttede arealers tilstand. Der er stor usikkerhed om, hvor meget af det beskyttede §3 areal, der reelt er lagt under plov eller er påvirket i en sådan grad, at det ikke længere udgør et levested for flora og fauna. Naturbeskyttelse.dk har i medierne dokumenteret, at i hundredevis af naturbeskyttede arealer ikke eksisterer mere – det endelige omfang kendes dog ikke på nuværende tidspunkt.

Ovenstående støttes af en rapport fra Cowi, som efter at have undersøgt 350 §3 beskyttede naturområder på Sjælland har konstateret, at naturen i 2/3 var blevet forringet, og ifølge et masterprojekt, udarbejdet af biolog Bent Albæk, tyder alt på, at der alene i Sønderborg kommune forekommer helt op til 600 potentielle, små og store lovovertrædelser. De naturbeskyttede arealers tilstand har stor betydning for biodiversiteten, derfor bør der lægges stor vægt på det i rapporten.

DMU: Miljøtilstandsrapporten -natur og miljø 2009

Berlinske: Nyt nødråb fra naturen