Gift forbruget tordner i vejret

Skrevet af Peder Størup

Forbruget af pesticider i landbruget tordner i vejret. Forbruget er steget med 20 % fra 2007 til 2008, til et årlig forbrug på 3.900 tons. Naturbeskyttelse er ikke i tvivl om, at der er en tydelig parallel mellem opdyrkning af natur og det store forbrug. Når nye arealer opdyrkes, tages sprøjtegift i brug for at få bugt med den natur, der har udviklet sig, ofte efterfulgt af et højt forbrug for at bekæmpe den frøpulje, som spirer frem i efterfølgende år. Opdyrkning af hidtil urørte naturearealer sker oftest i ådalene eller i forbindelse med beskyttede naturtyper. Dette medfører en stor risiko for afdrift af sprøjtegiften til den omkringliggende natur, eller gennem erosion til vandmiljøet.

Pressemeddelse fra miljøministeriet. Uacceptabel stigning i landbrugets pesticideforbrug

pestiicedeforbruget

Billeder er taget for få dage siden og viser sprøjtning af et tidliger urørt natuareal som nu opdyrkes for anden gang. Ikke kun landmanden får en solid dosis sprøjtegift, men også den omkringliggende natur. Det fremgår tydeligt at sprøjtegiften bæres 30 – 40 meter væk af vinden.

Landbrug ofg fødevarer fejler i pesticide påstand

Kilde DMU.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer’s miljøchef, Søren Korsholm, har ved mindst to lejligheder i debatten om landbrugets stigende forbrug af pesticider påstået, at en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, nærmest frikender pesticider for at udgøre en risiko for dyrelivet i Danmarks vandløb.

DMU frabeder sig at blive taget til indtægt for Søren Korsholms påstand. Tværtimod har en række undersøgelser foretaget af DMU m.fl. dokumenteret, at pesticider kan have negative konsekvenser for dyrelivet i vandløb (Møhlenberg m.fl. 2004, Nørum & Bjerregaard 2003, Nørum et al. 2006).

Læs resten her: Landbrug og fødevarer fejler med pesticide-påstand

Nyt fra DMU 25 september 2009: HØJERE PESTICIDFORBRUG I 2008 MILJØBELASTER MERE END 2007-FORBRUGET