Naturen skal sikres først

Af Peder Størup, bragt i Jyllandsposten

Miljøministeriet har for årene 2010-2015 afsat en mia. kr. til nye vådområder, dog primært finansieret af EU. Det er selvfølgelig positivt, at der afsættes penge til naturgenopretning, men det er meget bekymrende, at den eksisterende natur ikke sikres først.

I de seneste 10 til 15 år har vi oplevet et tab af natur uden sidestykke. Tabet skyldes primært en intensivering af landbrugsdriften. Naturbeskyttelse.dk’s gennemgang af satellit- og luftfotos taler sit tydelige sprog og dokumenterer i hundredvis af beskyttede naturarealer, som i dag er blevet til intensivt dyrkede marker.

Den udvikling truer ikke kun sjældne dyr og planter (biodiversitet), men også det landskab og den kulturhistorie, vi forbinder med Danmark.

Uden de små naturlommer vil de større naturområder komme til at ligge isoleret og afsondret fra hinanden, og den nødvendige genetiske udveksling af arter vil ikke finde sted. Kort sagt er pengene givet dårligt ud til nye naturområder, hvis vi ikke sikrer de eksisterende først. Det må vel også siges at være lidt meningsløst, at samfundet i den ene ende investerer store summer i naturgenopretning for at skabe mere natur og fjerne næringsstoffer, mens industrilandbruget i den anden ende fjerner natur?

Læs resten her: Naturen skal respekteres

Svar fra landbruget: Giv os penge til at pleje naturen

Svar fra  Peder Størup: Det haster med beskyttelse af Danmarks natur

Det er positivt, at Ib W. Jensen, formand for Familielandbruget,  og Lars Hvidtfeldt, formand for Tolvmandssektionen,  i Landbrug & Fødevarer erkender (JP 13/12/09), at vores natur ikke har det godt, og at det haster med at få vendt udviklingen. Det er dog nødvendigt at påpege, at landbrugsdriften  ikke har skabt naturen,  sådan som der gives indtryk af – men at landbrugsdriften på enge og overdrev tidligere har været så skånsom, at den oprindelige flora og fauna har kunnet overleve. Denne skånsomme drift har imidlertid  forandret sig drastisk med industrilandbrugets udvikling, primært over de seneste 20 år. Dette er sket, uden at man har sikret naturen ordentlig beskyttelse, derfor kan vi ikke stoppe tilbagegange i  biodiversiteten.

Hørt Miljømagasinet om harens tilbagegang: Haren en truet dyreart