Vand- og naturplaner

Regeringen har idag offentliggjort de længe ventede vand- og naturplaner, der ifølge miljøministren vil forbedre vandmiljøet og standse tilbagegangen i nogle af de største og mest værdifulde naturområder. Billedet viser et af de områder Naturbeskyttelse.dk forvalter, og laver naturgenopretning på.

Solfrost_1

Naturbeskyttelse.dk mener, at det klinger noget hult, så længe Miljøministren ikke gør noget aktivt for at stoppe tabet af natur i resten af landet. Det er hårdt tiltrængt med nye naturområder, men så længe de eksisterende fortsat ødelægges og opdyrkes, vil tilbagegangen fortsætte med uformindsket styrke. Naturbeskyttelse frygter, at de landbrugsjorder, der udtages til nye vådområder, bare inddrages andre steder. En stramning af kravene til landbrugets udledning af næringsstoffer, uden at alle eksisterende naturområder sikres først, vil betyde at andre “ubeskyttede” naturområder opdyrkes, da behovet for jord til gyllen stadig vil være tilstede.  Naturen skal sikres først.

Se planerne her: Vand- og naturplaner

Hør P1 Orientering: Ny dansk vandmiljøplan

DN mener: Tætbarberede vand- og naturplaner når kun halvt i mål

DOF mener: Befolkningen er sat uden for inflydelse på naturen

Michael Stoltze mener: To tredjedel af Danmarks naturen lades i stikken