Pressemeddelse fra miljøministeriet om §3

Miljøminister Troels Lund Poulsen sætter nu gang i et service-eftersyn af den såkaldte § 3-natur. Det er naturområder som moser, heder, enge og søer, der er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3, og som kommunerne har ansvaret for.

Baggrunden er den seneste tids debat om § 3-naturen og påstande om, at der ikke bliver passet tilstrækkeligt på disse naturområder, at de er for dårligt registrerede, og at kommunerne fører for lidt tilsyn med dem.

Debatten har gjort indtryk på mig, og derfor har jeg iværksat en undersøgelse af de forhold, som Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening har påpeget, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V) og fortsætter:

Vi skal passe godt på vores beskyttede naturområder. Grundlæggende har jeg tillid til, at kommunerne kan løfte opgaven. Men vi har brug for at se på, om vi kan få det til at virke bedre.

Læs resten her: Service-eftersyn af §3-naturen