Drop den pæne bøgeskov

Kilde: P1 Klima og MIljø

Hør P1 Klima og Miljø om naturens tilstand, og om hvad vi eksempelvis kan gøre for de danske skove.

Vi elsker vores smukke, danske skove – især de nærmest majestætiske bøgeskove. Men måske er vores skovområder lidt for pæne. I hvert fald lider flere af skovens planter og dyr under, at vi simpelthen rydder for meget op. Der er ikke plads til at udfolde sig og adskillige arter får sværere og sværere ved at finde et passende levested. Den biologiske mangfoldighed skrumper ikke blot ind i skoven, men stort set overalt i den danske natur.

Link til udsendelsen: Drop den pæne bøgeskov

Link: Kritik af skovenes tilstand

Link til rødlisten: Den Danske rødliste