Fjern jordskatten fra naturarealer

Skal landbrugets jordskatter lettes, bør det blive der, hvor det også kommer naturen og samfundet til gode.

Natur_genopretning_Skellerup

Naturbeskyttelse.dk foreslår at:

  • Naturbeskyttede §3 arealer og jorder omfattet af skånsom drift fritages for jordskatter. Dette vil lette den økonomiske belastning for de bedrifter, som har meget natur på deres ejendom, og tilskynde til naturvenlig drift og pleje til gavn for truede planter og dyr. Det er i samfundets interesse at sikre og fremme naturen. Derfor er det absolut rimeligt, at den økonomiske byrde fjernes helt fra naturarealer. Skatten opretholdes på det nuværende niveau for de dyrkede arealer.

Som bekendt er den danske landbrugsdrift meget hård ved naturen og landskabet. Senest har Naturbeskyttelse.dk dokumenteret, at selv de naturbeskyttede arealer lægges under plov. Ligeledes har landbruget i den grad svigtet samfundet ved ikke at sænke forbruget af sprøjtegift, ikke udlægge og overholde beskyttelseszoner langs vandløbene, dyrke ind i beskyttelseszonerne omkring gravhøjene, for bare at nævne nogle alvorlige problemer. Ved at fjerne jordskatterne helt fra naturarealer, belønner man de landmænd, som rent faktisk har leveret varen, efter devisen om “noget for noget”.

Ligeledes bør det undersøges, om regeringsforslaget om halvering af jordskatter kan medføre, at naturarealer, som hidtil har været urentable at dyrke, vil blive opkøbt og dyrket. Ofte er det ikke ret meget, der skal til, før hidtil uudnyttede arealer opdyrkes. Undervurderingen af brakkens opdyrkning, er et trist eksempel på med hvilken iver landbruget opdyrker hidtil urørte arealer.

Det er biodiversitetsår, og det er veldokumenteret, at Danmarks natur aldrig har været mere presset. Regeringen vil med fjernelse af jordskatter fra naturarealer kunne sende et stærkt signal til befolkningen om, at den rent faktisk vil naturen det godt.