Industrilandbrug koster haren livet

Tekst og foto af Peder Størup.

Hare_lille

En fredning af haren og agerhønen kan være nødvendige tiltag, men det er formålsløst at frede disse hidtil almindelige arter, hvis man ikke gør noget for at sikre deres levesteder.

Man skal være meget opmærksom på at en fredning vil give en falsk billede af hvordan haren og andre arter trives. En eventuelt fredning bør iværksættes når livsvilkårene er forbedret. Det virkelige problem er den markante forandring af vores natur og landskab, som industrilandbruget har medført de seneste 10 – 15 år. Store monotone marker breder sig – derfor forsvinder flora og fauna. Vil Miljøministeren virkelig gøre noget, skal naturen og landskabet beskyttes – ellers vil flere arter følge i harens fodspor og uddø.

Red haren og agerhønen

Håndsrækning til den truede hare

Haren og agerhønen mistrives