§3 naturen beskyttes stadigvæk ikke

Mere end  et år efter at Naturbeskyttelse.dk i Klima og Miljø på P1 rettede fokus på at §3-naturen opdyrkes, er der stadigvæk ikke taget aktive skridt til at beskytte vores natur bedre. Hidtil er det ikke blevet til andet end snak, og arbejdsgrupper.

Altinget skriver: Det var tidligere miljøminister Troels Lund Poulsen (V), som på et samråd i september sidste år lovede at skrive til alle lodsejere for at informere om §3-reglerne. Det skulle ske sidste efterår, men skete ikke. I februar i år sagde Troels Lund Poulsen i stedet, at kampagnen ville løbe af stablen i dette forår. “Det er min klare ambition, at materiale skal udsendes i løbet af foråret 2010,” sagde han fra Folketingets talerstol.  Nu oplyser By- og Landskabsstyrelsen, at materialet først er klar til efteråret.

“Vi regner med at have materialet parat, så det kan udsendes i efteråret. Vi har ikke lagt det præcise tidspunkt fast endnu, blandt andet fordi vi skal overveje, hvornår det er bedst at gå ud med informationerne for eksempel i forhold til, hvornår landmændene har meget travlt med markarbejdet,” oplyser kontorchef Flemming Nielsen

Naturbeskyttelse.dk mener at det et helt uaccaptabelt, at man tager så let på at få håndhævet beskyttelsen og sikret de sidste udyrkede arealer i Danmark. Naturbeskyttelseslovens §3 har været gældende i snart 20 år – der er ingen undskyldninger for, at sætte ploven i naturbeskyttedeareale eller på anden vis ødelægge dem.