Fødevarerminister: Brakken skal tilbage!

Eng_22

Naturbeskyttelse.dk har de sidste 2 år ihærdigt forsøgt at få politikkerne til at forstå, hvilken ulykke det var at opdyrke brakken og de 10.000 vis af naturpområder som forsvandt dermed. Det er selvfølgeligt glædeligt, at fødevarerministren erkender at brakken har værdi – men hvorfor skulle der ødelægges så meget god natur først? Billedet viser en af de brakmarker, som endnu ikke er blevet opdyrket. En botanisk meget rig eng, med 4 – 5 stararter, trævlekrone, baldrian. mjødurt og meget meget mere.

Dn skriver:

” Dybest set skal vi have brakjordene tilbage. Netop de lavbundsarealer er så effektive, når det gælder om at reducere mængden af kvælstof, og samtidig giver de en bedre og rigere natur.”

Det fastslår fødevarerminister Henrik Høegh i et interview med Danmarks Naturfredningsforenings seneste magasin Natur & Miljø. Her erkender ministeren, at det bliver nødvendigt at tage mere jord ud af drift for at nå kvælstof-reduktionsmål og peger på, at det bliver nødvendigt at tage op mod 90.000 hektar jord ud af drift – fortrinsvis ved Limfjorden og Lillebælt.

Miljøminister Karen Ellemann er i samme interview mere tøvende. Hun vil først afvente det igangsatte analysearbejde.
“Jeg ved så ikke, om vi skal tage jord ud af produktion for at opnå den ønskede reduktion, vi har forpligtet os til. Jeg vil se på de erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske aspekter, før jeg beslutter noget,” siger hun.

I Danmarks Naturfredningsforening er holdningen klar. Der skal op mod 200.000 ha jorde ud af landbrugsdriften.Fordelene er indlysende i det manøvren både tilgodeser klimaforandringer, biodiversitet, vandmiljøet og naturen generelt. Forslaget om at tage jorderne ud af produktionen bakkes op af de miljøøkonomiske vismænd og andre eksperter og nu synes altså fødevareministeren også at være parat.