Sjældne orkideer er forsvundet med brakken

En af konsekvenserne af brakkens opdyrkning er ødelæggelse at voksesteder for orkideer, dette til trods for at orkideer er fredet.

Her følger tre eksempler på ødelæggelse af voksesteder for orkideer:

Fyn:
Denne brakmark blev opdyrket i 2008.  Som det ses på billeder rummede arealet en meget stor bestand af maj gøgeurt men blev alligevel blev pløjet og sået til med korn. Dette er et, af mange trist eksempel på en utilstrækkelig naturbeskyttelse.

Maj 2008. Smukt eksemplar af orkideen gøgeurt

Maj 2008. En megt smuk og naturmæssig rig eng, med masser af orkideer.

November 2008. Engen er opdyrket og orkideerne er væk.

Guldborgsund Kommune:
Billedet viser  maj gøgeurt som nu er væk, hvilket er alvorligt nok, men værre er det at en af Danmarks største bestande af bakke gøgelilje også er blevet pløjet op.

Landbug og natur - et skoleeksempel blev født! (Inger jeg mailer til Uffe, Klaus og Marianne Helkjaer.  Her lige et foto af området med Maj-Gøgeur)

Hjørring kommune:
Det lykkedes Naturbeskyttelse at få stoppet dræningen af den §3 udpegede eng ved Hjørring. Engen rummer en fin bestand af orkideen kødfarvet gøgeurt.