Biodiversitet skal være en folkesag

Kilde Altinget, foto Peder Størup

Det mener vores miljøminister Karen Ellemann. Til Altinget udtaler hun: “Opgaven med at stoppe tilbagegangen i arter er jo en af vores vigtigste opgaver, men det store spørgsmål er, hvordan vi får gjort problemstillingen vedkommende. Hvordan får vi gjort det til en folkesag? Det vil jeg rigtig gerne,” siger Karen Ellemann” Naturbeskyttelse.dk er meget enig med Karen Ellemann, men efterlyser konkret handling for at få sikre den eksisterende natur. Naturbeskyttelse.dk har nu gennem 2 år forsøgt, at få regeringen til at indse at naturbeskyttede arealer i tusindvis er blevet ødelagt. Skal tabet af biodiversitet stoppes, må det første skridt være at få stoppet den adfærd. Nu afventer vi resultatet af regeringens  §3-eftersyn – men har kommunerne og regeringen reelt en interesse i at dokumenteret hvor meget der er blevet ødelagt? og hvem skal betale for genopretningen – lodsejeren, kommunerne eller regeringen?