Slip hesten fri

Af Peder Størup

Heste_lob

Vi har vænnet os til kun at se heste bag hegn, men måske er tiden inde til at slippe hesten fri og give den mulighed for at indtage Danmarks natur sammen med krondyret, som igen er blevet et talrigt flokdyr i dele af Danmark. Men det vil kræve tolerance fra flere sider. Lodsejere skal kunne acceptere, at vildheste ikke altid vil respektere markskellet, og dyrevenner skal kunne acceptere, at det kan være nødvendigt at skyde dyr, som bliver for glade for landmandens marker. Fra myndighedernes side kan det være nødvendigt at investere i hegning, som begrænser adgang til nogle områder, men alt det kendes fra forvaltning af krondyrene, og udsættes hestene i samme områder, har man allerede styr på, hvordan det håndteres.

Men hvorfor flere vilde dyr?

Danmarks natur lider under mangel på naturlig forstyrrelse og lukker lige så langsomt til i tæt skov og vegetation. Krondyr og heste har forskellige græsningsmønstre og kan bidrage til at påvirke opvæksten af træer, så naturen forbliver lysåben, til gavn for en masse truede arter, som trives med et landskab, der veksler mellem skov og åbne arealer. Hesten er en nøgleart for Danmarks natur, som bisonoksen er det for den amerikanske prærie, og flokke af gnuer og zebraer for Afrikas savanne.

Derfor en opfordring herfra til at slippe hesten fri, ikke kun for naturens skyld men, også fordi det vil være fantastisk at opleve helt vilde heste i Danmarks natur efter 6000 års fravær.

Hest_vand

 

 

 

Hest_vand_1