Stoltze og Ellemann debattere om biodiversitet

Barkbiller, bævresvampe og bredtægers ve og vel  – samt heder, højmoser og ferske enges røgt og pleje skal ligge os danskere lige så meget på sinde som klimaforandringerne. Kort sagt, biodiversitet – altså den biologiske mangfoldighed – skal være en folkesag på linje med klimaet. Sådan lyder det fra miljøminister Karen Ellemann. Og folkeoplysning er da også godt, men det er forvaltningen af vores natur, vi skal gøre noget dratisk ved, hvis vi skal stoppe tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Det mener biolog Michael Stoltze.

Hør debat mellem ham og miljøministeren i ugens program: Vi skal brænde for naturen

Billedet viser nogle af de højeste bakker nord for Limfjorden som blev buldozet væk i 2009, for at arealerne kunne bruges til landbrugsjord – §3 arealer, gammel skov og gravhøje røg med i købet.

Naturbeskyttelse er enig med miljøministren i, at naturens tilbagegang ikke kun kan tilskrives denne regering, og at foregående regeringer også har et ansvar for at Danmarks natur er mere presset end nogensinde før. Men det er nu engang den nuværende regering som har muligheden for at gribe ind og vende udviklingen. Men med den manglende vilje og handlekraft, ender regeringen med at påtage sig ansvaret for ødelæggelse af naturen og tabet af biodiversitet. Naturbeskyttelse.dk har fingere på naturens aktuelle  puls, og kan konstatere at den bliver svagere og svagere for hvert år der går.  Satellit og luftbilleder sammenlignes med ugentlige besigtigelser i naturen, disse besigtigelser viser ofte en natur  forurenet af næringsstoffer eller lagt under plov. Så længen vi ikke har styr på beskyttelsen af vores natur, er der ikke udsigter til at stoppe tabet af biodiversitet. Miljøministrens vigtigste opgave lige nu er at få stoppet ødelæggelse af beskyttet natur – herefter kan vi tage fat på at genoprette den tabte natur.