Landbrugsstøtte – økonomi og biodiversitet

Størup, Naturbeskyttelse.dk

Økonomi og biodiversite hænger uløseligt sammen, derfor bør landbrugsstøtten målrettes fremme af biodiversitet. Tab af vilde dyr og deres levesteder er af FN vurderet til at være den største trussel mod menneskeheden, da det forrykker jordens balance og dermed forværrer klimaforandringerne.

I stedet for at give 2300 kr pr hektar til landbrugsjord, som alene dyrkes, for at man kan komme af med svinegyllen – skal støtten målrettes tiltag, som gavner naturen, miljøet og samfundet. En stor produktion af kød fra naturkvæg vil kunne skabe tusindvis af nye arbejdspladser og dermed skattekroner i de slunkne kommunekasser. Kød af høj kvalitet med en god historie vil give adgang til lukrative markeder, og dermed højere afregningspriser.

Det foreslås altså: at der med landbrugsstøtten sættes skub i en sund og overskudsgivende landbrugsproduktion i landområderne og at landbrugstøtten fra 2013 primært gå til græssende dyr, som minimum 8 måneder af året lever under åben himmel.

Hvorfor? – Tab af vilde dyr og deres levesteder er af FN vurderet til at være den største trussel mod menneskeheden, da det forrykker jordens balance og dermed forværrer klimaforandringerne. Et stabilt økosystem er den bedste livsforsikring, vi kan give vores børn og børnebørn. Truslen har aldrig større – FN vurderer, at arter uddør med en hastighed, som er 100 – 1000 gange større end tidligere i jordens historie og at 60 procent af jordens økosystemer er blevet forringet i løbet af de sidste 50 år. Danmark er desværre ingen undtagelse og nok et af de lande, som er ramt hårdest. Afgræsning af naturarealer og dårlige landbrugsjorde vil kunne stoppe tabet af biodiversitet.