65 millioner år

– så længe er det siden af vores natur var lige så truet som den er i dag ifølge FN.

190 lande deltagende i det to uger lange møde om biologisk mangfoldighed der holdes i byen Nagoya i Japan. Formålet er at få regeringer og erhvervsliv til at tage skridt for at beskytte og genskabe økosystemer som skove, floder, koralrev og have. FN udtrykker stor bekymring og slår fast at verden ikke råd til at lade naturens rigdomme forsvinde.

– Dette møde er en del af verdens bestræbelser på at håndtere en meget simpel kendsgerning – vi ødelægger livet på Jorden, siger Achim Steiner, leder af FN’s Miljøprogram, UNEP, ved åbningen i Nagoya.

Velfærd og overlevelse afhænger af naturen
FN peger på, at vi i øjeblikket udrydder arter med en hast, hvis lige ikke er set, siden dinosaurerne forsvandt for 65 millioner år siden.

– Selv i rent økonomiske termer er det langt, langt mere omkostningseffektivt at bevare eller genskabe sunde økosystemer end kunstigt at frembringe de tjenester fra naturen, vi tager for givet, siger Jim Leape, global chef for WWF Verdensnaturfonden. Både vores velfærd og selve vores overlevelse afhænger af naturens kredsløb.

Næsten en fjerdedel af Jordens pattedyr, en tredjedel af padderne, mere end hver ottende fugleart og hver femte planteart står i dag over for truslen om udryddelse, oplyser Den Internationale Naturbeskyttelsesunion (IUCN). Ifølge WWF lever vi 50 procent over evne, set i forhold til klodens biokapacitet i 2007.

Som et af de lande i verden med det største tab af biodiversitet står Danmark overfor en meget stor og økonomisk tung opgave. Opdyrkningen af brakken og det markante tab af naturbeskyttede arealer øger dagligt vores naturgæld. Jo længere tid der går før vi sætter ind og får rette op på skaderne jo større vil gælden og konsekvenserne blive.