Drænvand ødelægger erhverv og natur

Miljøminister Karen Ellemann kaldes nu i samråd i en principiel forureningssag fra Thy. Ejeren af en fiskesø har fået ødelagt sin virksomhed på grund af naboens drænvand. Og det er fuldt lovligt, som reglerne er i dag. – Men det er helt uacceptabelt, derfor må lovgivningen om drænvand nu laves om.

Drænvand forurener nabos fiskesø

Hvad der skulle have været et at de hårdt tiltrængte erhverv i udkants Danmark, er ved at gå i fisk som følge af forurenet drænvand fra landbruget. Ejeren Thorvald Thomassen udtaler til JP:

” Jeg befinder mig i en situation, hvor min nabo industrilandmanden, har ret til at lede sit forurende drænvand direkte ud i min fiskesø, som jeg lever af at leje ud til put-and-take-fiskere. Det er frustrerende – for skal det være  lovligt at ødelægge en anden mands forretning og ejendom”

Naturbeskyttelse.dk har også set nærmere på sagen, for er det kun ejerens livsværk som er ved at blive ødelagt?

Det er det ikke – området rummer en meget rig natur af international kvaliteter, som også rammes af forureningen fra drænrørene. Den intensive forurening i området skyldes, at de før afgræssede marker omkring mosen og fiskesøen nu er opdyrkede og bruges til store mængder gylle som via drænene ender i fiskesøen og naturområdet.

Naturbeskyttelse.dk kan kun stille det samme spørgsmål som ejeren: skal det være  lovligt at ødelægge en anden mands forretning og natur som tilhøre hele samfundet?