DMU: Vi mister heder, moser og enge

Kilde DR

Danmark har mistet en del af sin lovbeskyttede natur i form af heder, overdrev, moser, enge og søer. Samtidig er der store afvigelser mellem det areal, der er registreret som beskyttet, og de faktiske forhold. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Miljøundersøgelser under Aarhus Universitet.

Jord bliver opdyrket eller bebygget
De værdifulde naturområder, kaldet §3-arealer, er beskyttede af Naturbeskyttelsesloven, uanset om de er registreret eller ej. Områderne blev kortlagt i begyndelsen af 1990’erne af amterne. Men de senere år har der været adskillige eksempler på, at den beskyttede natur er forsvundet, fordi områderne er blevet opdyrket, bebygget eller fyldt op. Grønne organisationer har beskyldt kommunerne, som nu har ansvaret for at føre tilsyn med naturen, for at svigte deres opgave.

Set på 21 kommuner
Derfor har Danmarks Miljøundersøgelser gennemført en stikprøveundersøgelse i 21 tilfældigt udvalgte kommuner
landet over. Det viser sig, at der siden 1995 er en samlet afvigelse på 15-21 procent i forhold til det registrerede areal med beskyttet natur.

– Noget af den beskyttede natur er forsvundet, mens andet er kommet til, konstaterer rapportens forfattere.

Det rene tab af beskyttet natur ligger mellem 2 og 5,5 procent.

En alarmerende bekræftelse
Danmarks Naturfredningsforening kræver handling.

– Samlet set må vi sige, at tallene er en direkte alarmerende bekræftelse af den mistanke, vi har haft i årevis. Nu må vi forvente, at miljøministeren sætter ind, siger foreningens direktør, René la Cour Sell.

Danmarks Naturfredningsforening vil nu have lovfæstet, hvor hyppigt kommunernes registrering af den værdifulde natur skal ske.

Minister i samråd
Og Socialdemokraterne er enige.

– Danmarks natur forsvinder for os, mens miljøministeren og hendes forgængere bevidst vælger at kigge den anden vej, siger miljøordfører Mette Gjerskov, som vil kalde miljøminister Karen Ellemann i samråd.