Miljøministeren angriber demokratiet

Kan man ikke få ret må man bruge magt – miljøminister Karen Ellemann (V) har besluttet at bruge økonomisk magt, for at stoppe foreningernes demokratiske ret til at klage. Der er ingen tvivl om at gebyret er hævet fra 500 til 3000 kr for at stoppe klagerne over landbrugets udvidelser. Men er klagerne ubegrundet, døm selv:

  • Økologisk Råd,  har fået afgjort 45 sager og har fået medhold i alle.
  • Ornitologisk Forening har fået afgjort 22 sager og har fået medhold i dem alle,
  • Naturfredningsforeningen i 2009 fik afgjort 20 sager, hvoraf 19 blev vundet og 1 delvis vundet.

Til Altinget.dk udtaler Miljøministren:
“Jeg er ikke sagsbehandler, men i de sager tyder noget på, at de skulle klage, siden de fik medhold,” siger hun og fortsætter: “Jeg påstår ikke, at der er ubegrundede sager. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er begrundede eller ubegrundede sager, men jeg mener, at der findes begrundede sager, som skal påklages, og så kan man diskutere, om der er mindre alvorlige sager, hvor man skal tænke sig om en ekstra gang, inden man klager.”

De grønne organisationer mener, at gebyret er et målrettet forsøg på lukke munden på organisationerne og få dem til at klage mindre. Men miljøministeren afviser, at formålet med gebyret er at få organisationerne til at klage færre gange. “Et gebyr har ikke til formål at sikre flere eller færre klager.”

Hvad er formålet så?
“At sikre et mere effektivt klagesystem. Det er et problem for borgernes retssikkerhed, at man har sager, der ligger ubehandlet hen efter flere år. Det søger jeg at gøre noget ved ad flere veje. Og gebyret handler om, at man skal tænke sig om en ekstra gang, inden man påklager sager,” siger hun.