Regeringens grønne profil er fordampet

Onsdag den 9. februar 2011 bekendte regeringen kulør – og den var ikke grøn.

Den grønne farve fordampede, da regeringen besluttede at skrue op for blusset for at pleje landbrugsinteresserne ved at udskyde store dele af de kvælstofs-reduktionskrav, som skulle have forbedret vandmiljøet gennem en begrænsning af kvælstofforureningen. Regeringens væsentligste argument er, at Danmark ikke kan konkurrere med vores nabolande, men står det nu så dårligt til som regeringen hævder?

Ovenstående graf viser, at de danske produktionsomkostninger for svineindustrien  i 2009 var lavere end omkostningerne i blandt andet Holland, Tyskland, Sverige, England, Irland og Italien, og at de lå på næsten samme niveau som i Frankrig, Spanien, Østrig og Belgien. Kun USA, Canada og Brasilien kan producere billigere.

Kan regeringen med rimelighed bruge som argument, at vores nabolande har slappere miljøkrav?  Kun, hvis man ser bort fra, at Danmark er det mest intensivt  opdyrkede og udnyttede land i verden med 56 % af jorden under plov. Til sammenligning er kun 28 % opdyrket i Holland og 33 % i Tyskland. Og kun, hvis man ser bort fra, at Danmark har langt mere sårbare og lavvandede havområder end vores nabolande. Og kun, hvis man ser bort fra, at ingen af vores vandløb har en god økologisk tilstand.

Det kan man dog heller ikke. Joe Hennon, der er talsmand for EU´s miljøkommissær siger klart, at der ikke er nogen muligheder for at slippe for de miljøkrav, Danmark har forpligtet sig til med sit medlemskab af EU. Vil Danmark ikke leve op til sine forpligtigelser, bliver næste skridt, at EU sender Danmark for EU-domstolen og i sidste ende idømmer Danmark dagsbøder. Ikke kun naturen kommer til at betale for kvælstofforureningen, men altså også de danske skatteborgere.

Rapport dokumentere yderligere at miljøkravene er slappere i Danmark end i Tyskland.

Dansk landbrug står ikke over for større reduktionskrav end det tyske landbrug med de nuværende vandplaner, der er i høring. Det konkluderer en ny rapport fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet, der samtidig også dokumenterer, at hvis Danmark skal nå den fulde målsætning på 19.000 tons inden 2015, tyder meget på, at det vil stille dansk landbrug i en problematisk konkurrencesituation.

Rapporten blev igangsat i forbindelse med Grøn Vækst 2.0 og sammenligner kvælstofindsatsen på i alt ca. 9.000 tons i de danske vandplanforslag med kvælstofindsatsen i vandplanerne for Slesvig-Holsten og Nederlandene. Baggrunden var en kritik om, at kravene til det danske landbrug er hårdere end kravene til det tyske landbrug, selv om der udledes til de samme havområder i Østersøen og Vadehavet.

For Vadehavet viser rapporten, at det tyske landbrug frem til udgangen af 2015 skal nedsætte udledningen af kvælstof med 1,9 kg per hektar. I de danske vandplaner, som er i høring frem til april, er det tilsvarende krav 1,2 kg per hektar.

Heller ikke når det gælder udledningen af kvælstof til Østersøen, bliver det danske landbrug underlagt hårdere krav end det tyske. Hvor Tyskland har som mål, at udledningen skal reduceres med 2,0 kg per hektar, er det danske mål 1,9 kg per hektar.

Analysen viser, at vores nabolande bruger længere tid på at nå målet, og derfor bør vi også skrue ned for tempoet. Hvis vi gennemfører hele den fulde målsætning på 19.000 tons inden 2015, bringer vi os simpelthen i utakt. Vi mister konkurrenceevne og arbejdspladser, hvis vi forhaster os. Det er min vurdering, at vi kommer til at bruge alle planperioder, ligesom vores nabolande planlægger at gøre, siger Karen Ellemann (V).

Download rapporten her: Rapportomandrelande090211-1

Det skal yderligere bemærkes at de lande som Miljøministren nævner endnu ikke har fået tilladelse til at udskyde indsatsen, og at de har andre begrundelser end Danmark.