Socialdemokraternes naturvision

Socialdemokraterne er nu kommet med deres bud på hvordan vi skal sikre og beskytte naturen for fremtiden – der er bestemt gode takter men der er også grund til at foreholdes sig kritisk til en opdeling af landet i produktions- og naturzoner. Hensigt er god, men der er nogle udfordringer som skal overvejs meget grundigt før det sættes i værk. Hvordan undgår man at de borgere som kommer til at bo i produktionszonerne, ikke får forringet det landskab og den natur som i dag omgiver dem?

Socialdemokraterne skriver:

Danmark har brug for en ny naturplan, en ny naturlov – en vision for fremtidens natur. En politik, der omfatter konkrete initiativer for det næste år, og den næste valgperiode.  Men som også viser retningen for den næste generation.Vi vil gøre Danmark grønnere, siger Mette Gjerskov, miljøordfører.

Visionen indeholder blandt andet forslag om en ny zoneopdeling af det danske areal, 8.500 ha mere natur om året, etablering af havnationalparker, bedre muligheder for, at danskerne kan få adgang til naturen, grønnere byer og mere bynær skov. En bred vifte af initiativer, der skal lægge fundamentet for naturpolitikken i fremtiden.

Vurder selv hvad du synes: Naturvision