Golfklub forurener unik natur

Kilde Midtjyllands Avis

Silkeborg Golf Club har fået skarp påbud for overtrædelse af loven om naturbeskyttelse. Silkeborg Kommune vurderer klubben står til bødestraf

Det kan komme til at koste Silkeborg Golf Club dyrt, at den har forurenet et unikt moseområde og ulovligt anlagt blandt andet golfbaner i beskyttede naturområder i Resenbro.

Silkeborg Kommune har gjort klubben opmærksom på, at lovovertrædelserne er af en sådan karakter, at det kan medføre straf.

Der er blandt andet tale om et større moseområde langs Skærbækken, hvor klubben har ført drænvand fra klubbens nye golfbaner ud i mosen. Moseområdet vurderes til at være, som det formuleres, »samlet set et af de bedste naturområder i kommunen« med mange sjældne plantearter. Mosen er meget sårbar over for tilførsel af næringsstoffer, og naturen i området vurderes at være blevet forringet på grund af drænvandet fra golfbanerne.

Silkeborg Kommune oplyser, at det er en skærpende omstændighed, at det daværende Århus Amt i 2003 foretog en udpegning af arealet som et areal af særlig naturværdi beskyttet under Naturbeskyttelseslovens paragraf tre.

Det skete i forbindelse med golfklubbens ønsker om at udvide dets baner, og hvor der blev givet visse dispensationer. Med andre ord vurderes Silkeborg Golf Club at have handlet mod bedre vidende.

Silkeborg Golf Club er imidlertid ikke enig.

– Vi er overbevist om, at vi stort set har overholdt alle gældende regler med undtagelse af nogle småting, siger formand Kurt Schuster.

Golfklubben forventer at være klar med et svar på det varslede påbud ved udgangen af denne måned.