Silkeborg Kommune afviser golfklubs forklaring

Kilde  Midtjyllands Avis
Fastholder det varslede påbud til Silkeborg Golf Club

Ifølge Midtjyllandsavis mener  Silkeborg Kommune  fortsat, at Silkeborg Golf Club har handlet imod bedre vidende når man har anlagt baner på naturbeskyttede områder m.m., hvilket har resulteret i et varslet påbud, hvor en del af anlæggene skal fjernes igen.

Men Ifølge golfklubbens formand Kurt Schuster, er det  bestyrelsens opfattelse, at Silkeborg Kommunes varsling er en fejl foretaget af amtet i 2003. Og at klubben i øvrigt har fulgt okalplanen.

I forbindelse med, at Århus Amt gav tilladelse til anlæg af nye baner og herunder også gav flere dispensationer i 2003, foretog amtet en endelig udpegning af arealet med beskyttet natur i området. Denne udpegning blev golfklubben præsenteret for på et kort.

– Og vi mener ikke, at der er sket nogen ændringer i forhold til dét, fastslår Morten Horstfeldt Jespersen, sektionsleder i kommunens Teknik- og Miljøafdeling.


Silkeborg Golf Club har modtaget et varslet påbud fra Silkeborg Kommune:

  • To spunsvægge etableret ved green øst 8 og green 3 syd fjernes
  • At de dele af golfbanerne, der er anlagt på beskyttet natur, fjernes – og arealerne retableres som mose og hedemose
  • Den gravede grøft tilkastes
  • Alle dræn anlagt i beskyttet natur sløjfes, og drænvand i mosen afbrydes, således at vandet bortledes uden om Skærbækken og moseområdet
  • At to dæmninger anlagt i mosen fjernes – området retableres til oprindelig mose
  • Henkastning af græsafklip på beskyttede naturarealer stoppes
  • Silkeborg Golf Club skal udarbejde en plan for retablering af området – retablering og fremtidig pleje skal klubben selv betale
  • De retablerede arealer må efterfølgende ikke gødskes eller sprøjtes

 

Se også Tv 2 Østjylland 19 maj