Konkurrence er ikke en undskyldning

Kilde Altinget.dk foto Peder Størup
På Naturstyrelsens konference om vandplanerne slog Peter Gammeltoft fra EU-kommissionen fast med 7 tommer søm, at Danmark ikke kan bruge konkurrence som undskyldning for ikke at indføre EU’s vandrammedirektiv. Formålet med direktivet er at harmonisere målet – som er god økologisk tilstand i vandmiljøet. Målet er ikke at harmonisere indsatsen. Den vil tværtimod være forskellig fra land til land afhængig af, hvad der kræves for at opnå målet. 

 

Billedet viser kraftig algevækst i drænvand.

11 år til at indføre vandrammedirektivet

Danmark har haft 11 år til at indføre EU’s vandrammedirektiv, men er endt som et af de 7 lande der endnu ikke har vedtaget vandplanerne. Peter Gammeltoft fra EU-Kommissionener  er ikke imponeret over Danmarks indsats med at implementere vandrammedirektivet.

Til Altinget siger Peter Gammeltoft.