Flere skovsvin tak

Naturbeskyttelse.dk finder det særdeles positivt, at nogle svineproducenter satser på opdræt af grise hvor dyrevelfærd og fødevarekvalitet er højt prioriteret. Grise på friland er selvfølgelig ikke miljøneutrale, men gribes det rigtigt an med etablering af foldene på tidligere agerjord og i skov med et begrænset naturindhold, kan det fungere i godt samspil med naturen. Af landskabelige grunde bør udformningen af hytterne også vægtes højt ved etablering.

Se klip fra Politiken TV

 

Det er dog meget vigtigt,  at ejerne er opmærksom på beskyttet natur og tager hensyn til skov med et højt naturindhold. Foldene bør derfor etableres i samarbejde med kommune eller biologer.