Konservativ naturbeskyttelse

Det er bestemt positivt, at de Konservative endelig vil til at kæmpe aktivt for naturen. Lykkes det at få en aftale i hus, er det altafgørende at pengene bruges rigtigt.

Naturbeskyttelse.dk  anbefaler,  i prioriteret rækkefølge:

  • 1.  Ordentligt tilskud til pleje af private naturbeskyttedearealer. Ca beløb pr ha 2200 til 3500 ved afgræsning.
  • 2.  20 årige aftaler om fast tilskud til arealer som i dag ikke er §3 beskyttede. Beløb pr ha 3500 – 4000 kr ved afgræsning. Arealfast beskyttelse ved udløb af aftale.
  • 3.  Naturrejsning på tørre arealer, hvor 35 % må springe i skov (hjemmehørende sorter) og resten skal holdes lysåbent. Tilskud som ved skovrejsning. Arealfast beskyttelse fra start.

Ovenstående tre forslag er meget lette at iværksætte, og burde kunne få tilslutning fra Venstre og DF – da pengene jo fortsat vil ende hos landbruget, og arealerne  kan bruges til ekstensiv kvægproduktion af kvalitetskød.