Forskerne slår alarm: naturtabet fortsætter…..

“Der er tale om et kolossalt tab af biologisk mangfoldighed,” siger Carsten Rahbek, professor i makroøkologi på Københavns Universitet til Politiken.

Danmark har de seneste år mistet vild natur i hidtil uset omfang.

En ny opgørelse fra Fødevareministeri­et viser, at landbruget med regering­ens tilladelse oppløjede 1320 kvadrat­kilometer naturrige brakarealer fra 2007 til 2010.

Det er næsten 12 procent af vores sam­lede naturareal – og svarer til Born­holm, Langeland, Als og Læsø tilsam­men, skriver Politiken. Tre af landets førende eksperter kalder oppløjning­en “den største naturskandale i 20 år”.

Oppløjningen af brak har ikke blot gjort stort indhug i levesteder for en lang række dyr og planter, blandt andet harer, sjældne fugle, sommerfugle, vilde orkidéer og andre sårbare blomster.

Ødelæggelsen af natur er også samfundsøkonomisk problematisk, fordi tabet af  i de kommende år vil gøre det dyrere at leve op til EU’s skrappe miljøregler.

Det er årsagen til, at også de økonomiske vismænd har kritiseret regeringens beslutning om at tillade brakoppløjning for at være “forhastet og lemfældig”.

Regeringen lovede i forbindelse med beslutningen i 2007 at skabe erstatningsnatur andre steder – og alt i alt “holde naturen skadesløs”.

Det løfte er langtfra holdt, fastslår fagfolkene.

Orkideen plette gøgeurt forsvinder  når naturen opdyrkes.

 

Se Deadline kl 17 og DR nyhederne 18.30 15 minutter inde.

Læs også:

Brakmarker placeret på beskyttet natur

Miljøminister tager ikke naturtabet alvorligt

Natur og Miljø 2009 om braklægning

Opfordring til ødelæggelse
af natur