Kampen om arealerne

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Naturbeskyttelse.dk kan tilfulde tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings opråb til politikkerne.

Pressemeddelelse fra DN:

Naturen har det dårligt i Danmark fordi, den af flertallet i Folketinget stort set kun opfattes som en arealreserve, der løbende kan inddrages, når det passer ind i politikernes interesse. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer Folketinget til at tænke udover valgperiode og valgkredse og mere på, hvad en rig og mangfoldig natur kan give os i fremtiden.

Fredskove, fredede områder eller beskyttet natur må vige fordi, Folketinget gang på gang lader andre interesser gå foran i udviklingens navn.
Det ses senest med fældningen af fredskov i Østerild Klitplantage. Naturen må også vige med de nye lempelser af planloven, der åbner op for mere byggeri i det åbne land og ved kysterne. Nye motorveje planlægges som det mest naturlige at gå gennem fredede og værdifulde naturområder, mens markblokkene bliver stadigt større med tab af diger, læhegn og grøftekanter til følge. For blot at nævne nogle få.

– Naturen i Danmark opfattes som en arealreserve, der kan opdyrkes, flyttes eller nedprioriteres efter behov. Men det er netop den tankegang, der gør, at vi er et af Europas mest naturfattige lande med enorme naturgenopretningsopgaver til følge. Det er den tankegang, der gennem hundrede år har betydet, at fjorde og søer blev drænet, at virksomheder som Cheminova ligger midt i naturen, at landskabet fragmenteres af motorveje og industrier og at den industrielle svineproduktion i manglen på sorte tal på bundlinjen inddrager den omliggende natur, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er biolog og præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Den danske model med at afvikle eller ”flytte” natur sker oveni købet samtidig med, at den omkringliggende verden indstiller sig på en helt anden udvikling. Naturen er kommet på FN’s og EU’s dagsorden som den nok vigtigste allierede i kampen mod klimaforandringer, mens naturbevarelse for naturens egen skyld også er blevet topprioritet. Danmark har således netop underskrevet en protokol, der forpligter landet til at sikre naturen netop mod blandt andet fragmentering med spredt bebyggelse og industrianlæg i naturen. Alligevel fortsætter vi, som intet er hændt.

– Afvikling af naturen giver beviseligt ikke udvikling. Alligevel er vi havnet i den situation, at naturen i dag må vige for at skabe plads til grøn energi eller af hensyn til produktion og vækst i det hele taget. Sådan behøver det ikke være, men Danmarks størrelse kræver, at der planlægges meget præcist og ambitiøst fordi, der reelt foregår en kamp om retten til at udnytte arealet. Det kræver modige politikere, der tør tage beslutninger, der rækker ud over deres egen valgkreds og valgperiode, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.