Danmarks vigtigste vådområde afvandes

Fødevareministeren Henrik Høegh (V) forsvare nu ødelæggelsen af Værnengene

Fødevareministeren Henrik Høegh (V) forsvare nu ødelæggelsen af Værnengene, og roser ligefrem de ansvarlige. Det er tankevækkende, at fødevareministeren har besøgt området i foråret hvor der netop var mulighed for at reagere mod opdyrkningerne.

Den fuldstændige mangel på forståelse for flora og fauna fra fødevareministeren side er dybt bekymrende.  Floraen på engene har være århundrede om at udvikle sig til biotop som egner sig til de truede fugle i området. Det kan nok så mange tusinde hektar ny natur ikke kompensere for. Både udfra et økonomisk og naturmæssigt synspunkt er det absurd at vi fortsat mister tusindvis af hektar god natur årligt, mens miljøministren taler om at al den “nye” natur regeringen har skabt og vil skabe i fremtiden. Læs fødevareministerens forsvar i Landbrugsavisen.

Afvandning og opdyrkning af nogle af Danmarks vigtigste yngleområder for truede engfugle som brushøns, engryler og store kobbersnepper  finder sted over hele landet. Her er det i Ringkøbning fjord disse ødelæggelser sker, tiltrods for at området er fredet,  strenget beskyttet som natura 2000 område og opfylder betingelserne for at være omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Luftbillederne taler sit tydelige sprog: Download PDF med luftbilleder. Værnengene