Biogas-sats er ikke gennemtænkt

Bragt i Altinget.dk

Regeringens og oppositionens planer om at bruge gyllen fra landbruget til energi, er ikke gennemtænkt og kan få negative konsekvenser for samfundsøkonomien, mener Peder Størup.

Hensigten med at bruge gylle til biogas er at reducere CO2-tabet og miljøbelastningen, men prisen kan gå hen at blive meget høj. Produktion af energi på baggrund af husdyrgødning vil være en meget ustabil og miljømæssigt problematisk kilde til energi. Hvad vil man gøre, hvis husdyrproduktionen ikke længere er rentabel i Danmark, og gyllen forsvinder? Med investeringer på 100-200 millioner kroner for et biogasværk risikerer man at skulle holde liv i en husdyrproduktion alene, for at dyrene kan producere gylle. Det vil øge prisen på gyllen og ramme energimodtagerne og samfundet økonomisk.

Planerne kan ende med at være Barmarksværker om igen. I slutningen af 90’erne fik en del af barmarksværkerne en anstrengt økonomi, bl.a. som følge af højere naturgaspriser. I 2000 fik barmarksværkerne 370 mio. kr. fra staten og naturgasselskaberne til gældssanering. I 2003 kom den anden hjælpepakke på 85 mio. kr. Samtidig blev kraftvarmebeskatningen ændret til fordel for barmarksværkerne og andre decentrale kraftvarmeværker.

Vi mangler beregninger
Set med naturbriller drejer det sig dog også om, hvor meget energi der er blevet brugt på at producere en liter gylle, og hvilke natur og miljøbelastninger det har medført – den totale konsekvensberegning har vi ikke set.

Der er Naturbeskyttelse.dks klare vurdering, at den mest effektive og billigste løsning vil være etablering og beskyttelse af skove og lysåben natur. Det vil kunne trække store mængder CO2 ud af atmosfæren de næste 50 – 100 år. I den mellemliggende periode vil solceller, vind, brint, geotermisk varme, bølgeenergi m.m. kunne udvikles og udbygges. Det stimuleres ved afgifter på forurenende energikilder og en massiv satsning på energibesparelser. En forudsætning er dog, at afgifterne går ubeskåret til teknologisk udvikling. Havde vi brugt afgifterne fra vores olieproduktion til udvikling af andre energikilder, ville fremtiden for Danmark have set meget lysere ud.

Regeringens plan, se side 15 – holdbar_vaekst

Oppositionens plan, se side 3 –  S-SF Aktiv hjælp til yderområderne