Et skævt billede af virkeligheden?

 Avis artikler, Nordjyske Stiftstidende, Journalist Anne Grethe Jensen. Tekst, her på siden Naturbeskyttelse.dk

I forbindelse med, det igangværende serviceeftersyn af §3 naturen har Nordjyske Stiftstiden skrevet en længere artikel. Naturbeskyttelse påpeger nogle af de svagheder vi ser ved undersøgelsen, og ikke mindst at det kan fører til et skævt billede af om der er kommet mere eller mindre natur til i Danmark.

    • Undersøgelsen er begrænset ved, at den ikke fortæller noget om, hvor meget u-registreret natur vi har mistet de sidste årtier, da kun registreret natur vurderes ved ødelæggelse.
    • Undersøgelsen lægger store som små naturarealer ind i samme pulje og sætter herefter procenter på naturtabet. Det giver en lav tabsprocent, da de store §3 arealer på over 20 hektar sjældent udsættes for ulovligheder. Den natur, som lider voldsomt under ulovlighederne, er primært arealer på op til 15 hektar. Ser man på arealer under 15 hektar, ligger tabsprocenten som følge af ulovligheder altså væsentligt højere.

      Debat i Nordjyske: Naturen har det ikke fint