Golfklub på kant med naturbeskyttelsen

Kilde: Jyllands-Posten og Naturbeskyttelse.dk

Silkeborg Golfklub er blevet anmeldt til kommunen for at overtræde naturbeskyttelsesloven.

Jyllandsposten skrive i dag torsdag den 27 oktober side 12, indland om konflikten mellem natur og golfbaner. Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk har rette sin fokus på den beskyttede natur ved Silkeborg Golfklub, hvilket har resulteret i at Silkeborg Kommune har udstedt et varsel om påbud, som dog efter et halvt år endnu ikke har resulteret i nogen egentlig afgørelse. Sagen blev anmeldt til kommunen i november 2009, efter en grundig sagsbehandling og anmodning om aktindsigt hos Kommunen og Naturstyrelsen som havde behandlet sagen i forbindelse med etableringen af banerne.  Ifølge Størup er ulovlighederne ikke kun begrænset til de §3 beskyttede arealer, men også i fredskoven er der alvorlige problemer. Det er simpelthen ikke muligt at få tilladelse til at etablere golfbaner i en skov med alder på 40 – 70 år, og slet ikke når det påvirker sårbare naturtyper mener han. Sagen er meget principel og en eventuel klage til Natur og Miljøklagenævnet eller retsligt vil åbne op for at lovligheden af hele anlægget kan prøves fortsætter han.  Det endelige påbud vil vise om Silkeborg kommune vægter beskyttelsen af naturen højere end økonomiske og politiske interesse,  og har modet til at bruge lovgivningen fuldt ud. Uanset udfaldet, har naturen allerede lidt stor skade i det unikke område – det ansvar kan golfklubben ikke løbe fra.

I følgende notat, har Miljøministeriet beskrevet hvad der er muligt og ikke er muligt i fredskov. Mim_golfbaner

I forbindelse med amtets sagsbehandling, blev golfklubben tydeligt gjort opmærksom på den beskytte natur, og at det til enhver tid var golfklubbens ansvar at overholde lovgivningen. aarhus_amt_2003

Varslet påbud fra Silkeborg Kommune: Varsel om påbud mv 03.04.2011


Billedet viser et af de mindst 10 dræn som er ført ind i mosen, og den flora som bliver påvirket negativt.