Penge til naturpleje, vådområder og skov

Regeringen har fundet omkring 650 millioner over to år til mere skov, vådområder, naturpleje og økologi. Pengene er primært hentet i landdistriktsprogrammet, hvor staten selv finansierer 210 millioner, mens resten er ubrugte EU-midler.

Miljøministeriet og Fødevareministeriet har gennemgået de forskellige støtteordninger og har i den forbindelse fundet ubrugte midler  i
Landdistriktsordningen som udløber i 2013. Regeringen foreslår at bruge 159 millioner ovre de næste to år til 1.600 hektar statslige vådområder. Derudover er der tidligere afsat midler til 10.000 hektar kommunale vådområder. Der skal rejses 250 hektar bynær skov for  72 millioner kroner. Skovrejsningen er ud over de 800 hektar ny skov, der er aftalt i den tidligere regerings Grøn Vækst. Der er også afsat 210 millioner til naturpleje og 72 millioner til omstilling til økologi.

Naturbeskyttelse mener: Det er bestemt positivt, at regeringen retter fokus på naturen – indsatsen er dog foreløbig forholdsvis begrænset og må derfor opfattes som en begyndelse og en tilkendegivelse af, at naturen fremover skal prioriteres højere. Hvorvidt der er tale om et egentligt økonomisk løft i forhold til den borgerlige regering, er det  svært at afgøre. På den korte bane er det dog ikke økonomien, som er det vigtigste, men derimod at få styr på regler, som modarbejder de landmænd, der ønsker at etablere mere natur, og i høj grad også at få styr på lovgivningen, så vi ikke fortsat mister natur. Det er meningsløst at etablere ny natur, når god og gammel natur bebygges eller opdyrkes i den anden ende.