Hvordan har naturen det ?

Debatmøde: Onsdag den 9. november kl. 19.30 Naturcenter Fosdalen

 

  • Begrænser lovgivning os i, hvordan vi forvalter det  åbne  land ?
  • Kan støtteordninger ændres til gavn for naturen ?
  • Er det udelukkende lodsejerne, der skal tage ansvaret for naturen ?
  • Efter amternes nedlæggelse har kommunerne overtaget den lovpligtige forvaltning på naturområdet.
    Hvordan går det ?