Konsekvenserne af vandplanerne overdrives

Kilde: Altinget.dk
Naturbeskyttelse.dk mener: Det er meget uheldigt at Venstre og Konservative, uden tvivl med inspiration fra Landbrug og Fødevarer samt Bæredygtigt Landbrug ikke holder sig  til noget der bare minder om sandheden.

Nu har Altinget.dk afdækket at de 650.000 hektar er markant højere end de 30.000 hektar, som Naturstyrelsen tidligere har anslået, ville blive påvirket af den ændrede vandløbsvedligeholdelse.

“VK: Vandplaner ødelægger 650.000 hektar,” lød overskriften i Jyllands-Posten, og i en pressemeddelelse fulgte partierne budskabet op:”De foreslåede store ændringer i vandløbsreguleringen med reduceret og ophørt vedligeholdelse på op til 7.300 km vandløbsstrækninger er på vej til at sende 25 procent af det danske landbrugsareal ud af produktion,” hed det i pressemeddelelsen.Det viser sig også at et studie fra Lolland lavet af Casper Szilas fra GPS Agro er blevet bruget meget kreativt. Til Altinget afviser han da også, at man fra hans case kan slutte sig til konsekvenserne i resten af landet.“Nej, det kan man ikke. Lolland er lidt specielt, fordi det er meget fladt og fulddrænet,” siger han og tilføjer, at der dog er dele af landet, som ligner Lolland.

Casper Szilas understreger, at hans analyse til gengæld peger på, at der er behov for nærmere undersøgelser af konsekvenserne.

“Mit budskab med den analyse er, at man bør lave en nøjere analyse af, hvad det vil betyde, at man hæver vandstanden i åerne, når man reducerer vandløbsvedligeholdelsen,” siger han.

Yderligere har Landbrug og Fødevarer opstillet et scenario hvor alle dræn lukkes, hvilket der ingen planer er om i vandplanerne. Men ingen af disse konsekvenser kan genkendes i det kildemateriale der henvises til. Til Altinget siger seniorforsker Brian H. Jacobsen fra Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet:

“Hidtil har man regnet med, at op til 30.000 hektar kunne blive oversvømmet i perioder, og jeg har ikke grund til at tro, at det tal ikke holder,” siger han og påpeger, at afgrøder ikke nødvendigvis bliver ødelagt, hvis de er våde i kort tid.

Også i Naturstyrelsen konstatere Thomas Bruun Jessen: “Jeg kan bare sige, at vi ikke kan genkende tallene,” og har ikke yderligere kommentarer til sagen.

OBS. Ovenstående er uddrag af artiklen fra Altinget.dk, som bør læses VK overdriver konsekvenserne af vandplanerne