Godt nyt for vores demokrati

Regeringen ruller den gebyrstigning tilbage, som den tidligere regering indførte for at nedbringe antallet af klagesager på blandt andet husdyrområdet. Det har i år kostet 3.000 kroner at rette en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, når firmaer, interesseorganisationer og myndigheder ønskede at klage over en myndighedsafgørelse.

Regeringen vil sætte prisen ned til 500 kroner, som gebyret var før forhøjelsen. Flere miljøorganisationer har været kede af det høje gebyr, som de mener, mindsker deres muligheder for at blive hørt. – Vi fjerner det ekstremt høje gebyr på 3.000 kroner, som den tidligere regering indførte. Naturen, som er den mulige forurettede part, har ingen mulighed for at klage. Det er derfor vigtigt, at grønne organisationer har mulighed for at klage på naturens vegne, uden de bliver ruineret. Tilbagerulningen er godt nyt for vores demokrati, siger miljøminister Ida Auken. For private borgere fastholdes gebyret på 500 kroner. Gebyret vil til enhver tid blive tilbagebetalt, såfremt klageren får medhold i sin klage. I 2010 behandlede Natur- og Miljøklagenævnet 2.983 nye klagesager.