Miljøstyrelsens retningslinjer er for slappe

Natur- og Miljøklagenævnet slår nu med syvtommersøm fast, at  Miljøstyrelsens retningslinjer for beskyttelse af Natura 2000-områderne ikke har været gode nok.  Natur- og Miljøklagenævnets experter fjerner nu den tvivl, der har været om kvaliteten af husdyrgodkendelserne –  De har ikke levet op til Danmarks forpligtelser overfor naturen og EU.

Afgørelsen er baseret på et svinebrug ved Skjern, der ønsker at udbringe gylle tæt på Ringkøbing Fjord, et internationalt beskyttet Natura 2000-område. Miljøstyrelsen mener, at det ikke er et problem, hvis en forøget belastning af området holder sig under 5 %, men nævnet gør det klart, at der ikke er belæg for 5-procents-grænsen, men at den er 0 procent. Når et beskyttet naturområde som  Ringkøbing Fjord ikke har en god økologisk tilstand, vil en øget tilførsel af næringsstoffer forringe muligheden for at nå miljøkravene. Derfor er selv en beskeden stigning i belastningen uacceptabel.

Naturbeskyttelse.dk mener: Det er tankevækkende, at det er international lovgivning, som skal sikre Danmarks natur, og at erhvervsøkonomiske interesser hele tiden presser på for at udvande beskyttelsen. At Miljøministeriet er underlagt et stort politisk pres for at beskytte landbruget mod naturen og ikke omvendt, er dog tydeligt og bunder i erhvervets tætte forbindelser til politikerne på Christiansborg. Det må dog formodes, at den nye regering vil gøre sig fri at de bindinger, så Danmark kan blive et foregangsland, når det drejer sig om naturbeskyttelse. Som det er nu, ligger vi desværre helt i bund og er måske nok et af de lande i verden, hvor naturen er allermest truet. Lad os håbe at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er det wake up call, der skal til, for at  den nye regering bliver klar over, at der skal nye boller på suppen, som ikke er formet af landbruget.

Læs afgørelsen her: Afgørelse fra Miljøklagenævn