Vandplanerne: Endelig kan vi komme videre

Naturbeskyttelse.dk mener: Endelig kan vi komme videre, og det er positivt at der nu gives  kunstigt åndedræt til 5300 km vandløb ud af Danmarks ca 60.000 km. Tiltrods for at landbruget fik reduceret indsatsen for 2000 km vandløb, så er det vigtigste dog at arbejdet nu kan komme i gang. I det videre arbejde, bliver det dog vigtigt at sikre, at den landbaserede natur ikke tilføres næringsrigt dræn og overflade vand fra omgivelserne.

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet:

Danmark er blevet inddelt i 23 vandoplande, som alle skal opnå en god økologisk tilstand inden 2015. Regeringen har nu lagt rammerne fast for de 23 vandplaner, der skal føre Danmark i mål.

– Vi har spildt alt for meget tid. Nu skal vi i gang!

Med det udgangspunkt præsenterede miljøminister Ida Auken i dag indholdet af de 23 planer, der skal sikre, at Danmark i fremtiden får rent vand i både fjorde, åer, søer og vandhaner. Planerne har været mange år undervejs, men nu ligger rammerne fast, og de bliver færdige i år.

– Den tidligere regering har desværre spildt alt for meget værdifuld tid med interne slagsmål og angst for særinteresser. Vi er derfor på forhånd slået to år tilbage, og jeg vil ikke forlænge processen og dermed udsætte forbedringen af vandmiljøet yderligere. Derfor skal vi have vandplaner ud at virke nu – og så må vi indhente det forsømte i næste planperiode, siger miljøminister Ida Auken.

Planerne er blevet justeret siden den offentlige høring, så de målrettet går efter at få mest miljø for pengene i de få år, der er tilbage af planperioden frem til 2015.

5.300 kilometer vandløb
Det betyder for eksempel, at indsatsen for bedre miljø i vandløb fokuseres på de 5.300 km vandløb, hvor Naturstyrelsen vurderer, at det vil give mest effekt på kortest tid. Denne ændring vil nu blive sendt i supplerende høring.

40.000 husstande skal have forbedret deres spildevandsrensning, så åer og vandløb ikke længere bliver forurenet. Og mens den gamle regering nægtede at tænke i klima, vil den ny regering bede kommunerne at tænke klimatilpasning ind i alle indsatser, hvor det er muligt.

– Regeringens beslutning om indholdet af vandplanerne er et væsentligt element i forbedringen af vandmiljøet. Det er endvidere min vurdering, at vandmiljøet har brug for en indsats, der ligger ud over niveauet i de aktuelle vandplaner. Men på spildevandsområdet får vi taget ordentlig fat på en opgave, som har ligget og ventet i mere end et årti. Alt for mange ejendomme i det åbne land leder deres urensede spildevand direkte ud i naturen. Det er skadeligt for miljøet – og unfair over for alle de borgere – som i årevis har betalt for rensning af deres spildevand, siger Ida Auken.

Kvælstofudledningen fra landbruget skal reduceres med 9.000 tons frem mod 2015. Det er en reduktion på ca. 14 procent set i forhold til i dag, og det vil give mærkbare forbedringer i det danske vandmiljø. Når Natur- og Landbrugskommissionen har afsluttet sit arbejde, vil regeringen fremlægge en køreplan for en reduktion af kvælstofudledningen med yderligere minimum 10.000 tons.

Se hjemmeside:
På Naturstyrelsens hjemmeside kan man få mere information om:
– Hvilke vandløb og søer der var med i den første offentlige høring, men nu er udgået.
– Hvilke vandløb og søer, der nu indgår, men ikke var med i første offentlige høring.
Fra kortet kan man klikke sig helt ned på den enkelte grund.

Fra hjemmesiden kan de høringsberettigede indsende høringssvar via fast formular. Høringsperioden vil vare fra lørdag 3. december til lørdag 10. december.