Gør op med ufornuftig landbrugsstøtte

Bragt  i Jyllands Posten Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk

Til trods for at naturen i Danmark aldrig tidligere har været så truet som nu, er landbrugsstøtten skruet sådan sammen, at det er mere fordelagtigt at opdyrke naturen end at bevare den.

 I dag gives den højeste støtte på 2.300 kr. pr. hektar til opdyrkning af jord, uanset hvor dårlig jorden er, og uanset om driften skader naturen og miljøet. Vælger landmanden derimod at friholde de dårlige jorder for intensiv drift, så naturen og vandmiljøet skånes, modtager vedkommende et væsentligt lavere beløb eller risikerer helt at miste støtten, hvis der udvikler sig for meget natur på arealet.

Det siger sig selv, at vi i en tid med økonomiske udfordringer bør sikre os, at pengene bruges rigtigt og ikke modarbejder beskyttelse af fælles værdier.

Ved at sikre, at den højeste støtte går til beskyttelse af eksisterende natur og til udtagning af dårlig landbrugsjord, vil vi sikre vandmiljøet, drikkevandet, reducere CO2-tabet og ikke mindst bremse tabet af truede dyr og planter. Yderligere er en rig natur og et smukt landskab et økonomisk aktiv turistmæssigt.

Der er altså mange gode grunde til at gøre op med den ufornuftige brug af landbrugsstøtten – den opgave hviler nu på fødevareminister Mette Gjerskov og miljøminister Ida Aukens skuldre.