Naturens mangfoldighed er på kraftig retur

Kilde Københavns Universitet

Problemerne med at bevare den globale biodiversitet er så store, at de overskygger klimaforandringerne. Derfor er der brug for politisk handlekraft, baseret på et solidt forskningsmæssigt grundlag for at sikre en tryg fremtid for kloden. Det er hovedkonklusionen fra de deltagende forskere fra Københavns Universitet, efter at 100 forskere og eksperter fra EU-landene i denne uge har været samlet på Københavns Universitet for at diskutere, hvordan man organiserer FNs kommende biodiversitetspanel, IPBES – en pendant til verdensorganisationens klimapanel, IPCC.

Det går hurtigt. Hurtigere end nogensinde, hvad angår masseudryddelse af arter og nedbrydelse af økosystemer på kloden. 100 til 1000 gange hurtigere end den naturlige og normale baggrundsrate for arters uddøen.

Kun fem gange tidligere i jordens milliard-årige historie har den været ramt af masse-uddøen – sidste gang for 65 millioner år siden, da dinosaurerne forsvandt. De fem gange har det blandt andet skyldtes vulkanudbrud, globale klimaforandringer og ‘kemisk forurening’ af atmosfæren. Men denne gang er det mennesker, som er hovedårsagen til den globale krise – primært gennem ødelæggelser af levesteder og økosystemer.

– Biodiversitetskrisen er formentlig en større trussel end klimaforandringer, hvad angår stabilitet, velstand og fremtid for mennesket på jorden. Der er brug for, at forskningsverdenen, politikere og myndigheder arbejder tæt sammen fremover, hvis vi skal løse denne krise, som truer kloden mere end noget andet. Derfor er der al mulig grund til at tage FNs kommende biodiversitetspanel alvorligt, når det efter alt at dømme bliver nedsat på et møde i Panama City i april, siger professor Carsten Rahbek, leder af Center for Makrobiologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Læs resten af artiklen her: Naturens mangfoldighed er på kraftig retur