Sprøjtegifte belaster miljøet 30 procent mere

Naturbeskyttelse.dk mener: Udviklingen er meget alvorlig, og der er dybt bekymrende at Danmark endnu ikke har gjort noget aktivt for at stoppe det voldsomme forbrug af sprøjtegift, som truer vores natur og drikkevand. Vi tror ikke på at afgifter vil få en effekt, da erhvervet kompenseres med skattelettelser.

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet:

Landmændenes forbrug af sprøjtemidler er på tre år blevet 30 procent mere belastende for miljøet. Det fremgår af en ny opsigtvækkende rapport, der for første gang har beregnet graden af giftighed for de sprøjtemidler, der er blevet anvendt på markerne. Miljøminister Ida Auken vil vende udviklingen med en ny pesticidafgift.Fra 2007 til 2010 er landmændenes forbrug af sprøjtemidler blevet 30 procent mere belastende for naturen. Det viser en ny rapport fra Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen. I den samme periode er behandlingshyppigheden steget med 11 procent.

– Landbrugets sprøjtemidler har været langt mere belastende for miljøet, end mange har troet. Derfor kommer vi nu med en pesticidafgift, der skal skære kraftigt ned på landmændenes forbrug og få dem til at vælge de mindst skadelige midler. Vi skal have vendt den meget triste udvikling med det stigende forbrug af sprøjtemidler, siger miljøminister Ida Auken.

Ny indikator på vej
Rapportens forfattere har udviklet en ny PesticidBelastningsIndikator (PBI), der er grundlaget for pesticidafgiften, og som fremover skal offentliggøres årligt sammen med Bekæmpelsesmiddelstatistikken. Den nye indikator har vist, at sprøjtemidlerne især er blevet mere belastende for dyr og planter i den omgivende natur.

Som ny regering vil vi sikre en fornuftig balance mellem landbrugsdrift og miljøbeskyttelse, og landbruget kan forvente, at jeg vil være mere konsekvent end den tidligere regering. Derfor lancerer vi også en pesticidafgift, der gør de mest skadelige sprøjtemidler dyrere. De frivillige aftaler fik ikke landbruget til at ændre kurs, så nu må vi tage hårdere fat, siger Ida Auken.

Den nye PBI skal måle effekten af pesticidafgiften og skal også bruges til at udvikle et system, der gør det muligt at rådgive og vejlede landmændene bedre, så de har et grundlag for at vælge de mindst belastende sprøjtemidler.

Læs rapporten 978-87-92779-75-5