Gylle og kunstgødning truer Danmarks natur

Af Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk

Danmarks natur er udsat for en meget voldsom næringsstofpåvirkning, primært fra landbruget, som producerer ca 30 millioner tons gylle om året. Næringsstofferne i gyllen er lige så skadelige for naturen, som de i passende mængder er gode for landbrugsafgrøder.

Danmarks natur er udsat for en meget voldsom næringsstofpåvirkning, primært fra landbruget, som producerer ca 30 millioner tons gylle om året. Næringsstofferne i gyllen er lige så skadelige for naturen, som de i passende mængder er gode for landbrugsafgrøder.

Fra naturens side er næringsstoffer en mangelvare, hvilket betyder, at konkurrencen mellem de forskellige planter er i balance. Et naturareal, som rammes af gylle eller kunstgødning, vil ofte få 80 – 90 % af de sjældne plante- og dyrearter til at forsvinde – eksempelvis rammes sommerfuglene hårdt, da de primært har brug for næringsfattige og lysåbne arealer med mange forskellige blomster.

Hidtil har man primært reguleret i forhold til vandmiljøet, men har glemt den landbaserede natur. Derfor bør det sikres, at næringsstofferne kun ender der, hvor de gør gavn, og det kan kun sikres gennem en væsentlig reduktion af den mængde gylle og kunstgødning, som anvendes tæt på vores landbaserede naturområder.

Hvis Danmarks natur skal reddes, og vi ikke skal plages af tidsler og brændenælder, når vi bevæger os ud i den, er det altafgørende, at vi får stoppet næringsstofforureningen.