Natur- og landbrugskommissionen


På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj kvalitet samt en varieret, mangfoldig og sammenhængende natur. Regeringen ønsker derfor et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt og fremtidsorienteret landbrugserhverv, der fortsat kan bidrage væsentligt til beskæftigelse og eksport i fødevaresektoren. Regeringen ønsker samtidig at stoppe tilbagegangen i og styrke biodiversiteten og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet og bidrage til at bekæmpe klimaforandringer. Der er derfor brug for nye afbalancerede løsninger, så landbrugets rammevilkår fremadrettet understøtter en grøn omstilling med vækst og nye udviklingsmuligheder for erhvervet og samtidig styrker natur-, vandmiljø og klimaindsatsen. Regeringen nedsætter derfor”en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.” (regeringsgrundlaget, 2011).

Formand for kommissionen bliver Jørn Jespersen, der er direktør for Dansk Miljøteknologi og blandt andet har været formand for VK-regeringens Akvakulturudvalg.
Natur- og landbrugskommissionen sammensættes af 12 medlemmer inklusiv formanden. De øvrige medlemmer skal i den kommende tid udpeges. Det sker på baggrund af deres personlige kapacitet og sagkyndighed inden for bl.a. økonomi, jordbrug, finansiering, føde-vareproduktion, natur, vandmiljø og kvælstof, biomasse/energi, teknologi/innovation, øko-logi, landbrugets klimaforhold, miljø- og landbrugslovgivning samt planlægning.