Natur- og landbrugskommissionen er på plads

Medlemmerne af regeringens Natur- og landbrugskommission er nu udpeget og klar til at begynde arbejdet. Kommissionen skal vise vejen for en mangfoldig natur side om side med et bæredygtigt landbrug, der sikrer både kvalitetsfødevarer og tusindvis af arbejdspladser.

Kommissionens arbejde
Natur- og landbrugskommissionen har et år til at komme med forslag til at løse de økonomiske og miljømæssige udfordringer, som landbruget og naturen står overfor. Herefter skal kommissionen arbejde på egentlige anbefalinger, som skal præsenteres for regeringen i første halvdel af 2013. Kommissionen skal komme med konkrete forslag til, hvordan dansk landbrug og natur kan udvikles bæredygtigt både på kort og lang sigt.

– Vi har valgt, at det skal være en ekspertkommission, så vi får sagkundskabens bud på de to vigtige spørgsmål, som regeringen har stillet kommissionen: Hvad skal dansk landbrug leve af i fremtiden? Og hvordan får vi samtidig mere natur i Danmark? siger miljøminister Ida Auken og fortsætter:

– Samtidig lægger vi vægt på, at kommissionen løbende inddrager de relevante interesseorganisationer i en åben og lydhør proces.

Kommissionens første opgave består i at udarbejde en samlet status over landbrugets økonomiske situation og tilstanden for den danske natur, vandmiljøet og klimaet. Når statusredegørelsen er klar efter sommer, vil kommissionen invitere til konference og rundbordssamtaler, sådan at alle relevante interesseorganisationer inddrages.

– Nu begynder arbejdet med at finde nogle konkrete svar på, hvordan et udfordret erhverv igen kan komme på ret kurs. Regeringen ønsker en grøn omstilling i Danmark, her skal kommissionen hjælpe med at finde ud af, hvordan vi sikrer tusindvis af arbejdspladser i et erhverv, der samtidig skal bidrage til klima- miljø, og naturindsatsen, til glæde for hele landet, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

– Det er et stærkt hold, og det er min klare forhåbning, at det er et hold, der både kan levere en markant nytænkning som grundlag for udvikling og vækst i landbrug- og fødevareerhverv, og en meget rigere natur og et langt bedre miljø, siger formand for Natur- og landbrugskommissionen Jørn Jespersen.

– Kommissionen vil lægge vægt på at sikre et konstruktivt samarbejde med alle væsentlige interessenter, tilføjer han.

Medlemmerne
Natur- og landbrugskommissionen er sammensat af 12 uafhængige medlemmer inklusiv en formand. Medlemmerne er udpeget ud fra deres personlige kapacitet og sagkyndighed inden for bl.a. økonomi, jordbrug, finansiering, fødevareproduktion, natur, vandmiljø, biomasse/energi, teknologi/innovation, økologi, landbrugets klimaforhold, miljø- og landbrugslovgivning samt planlægning. Kommissionen består af:

Jørn Jespersen – Formand for Natur- og landbrugskommissionen
Uddannelse: Civiløkonom.
Jørn er Direktør i brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi og indehaver af konsulentvirksomheden JJ Advise. Tidligere MF’er for SF og bl.a. formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Birgitte Sloth
Uddannelse: Cand.polit.
Birgitte er professor i økonomi og prodekan på Københavns Universitet. Hun er bl.a. medlem af Det Økonomiske Råd som særlig sagkyndig.

Carsten Rahbek
Uddannelse: Cand.scient. i biologi og ph.d i zoologi.
Carsten er professor og institutleder ved Biologisk Institut, Københavns Universitet, der bl.a. arbejder med biologiske mangfoldighed.

Fie Hansen-Hoeck
Uddannelse: Intern lederuddannelse i Dansk Supermarked og påbegyndt HD.
Fie er direktør og indehaver af Retail Network. Er formand for Madkulturen og arbejder desuden i 9 andre bestyrelser. Tidligere administrerende direktør i ISO Supermarked og underdirektør i Netto.

Finn Østrup
Uddannelse: Cand.polit. og dr. merc.
Finn er professor indenfor finansiel lovgivning og finansielle systemer på CBS. Finn deltager også i udvalget, der skal se på finanskrisens årsager.

Flemming Møhlenberg
Uddannelse: Cand.scient. og marinbiolog
Flemming er seniorforsker ved DHI og har 10 års erfaring i arbejdet med effekter af klimaændringer på de marine økosystemer og akvakultur.

Helle Tegner Anker
Uddannelse: Cand.jur., ph.d.
Helle er professor i jura ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet med særlig erfaring i miljøret. Var medlem af Husdyrreguleringsudvalget.

Jørgen E. Olesen
Uddannelse: Cand.agro
Jørgen er professor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han er tidligere medlem af FN’s Klimapanel (IPCC) og Klimakommissionen, og nu medlem af Det Etiske Råd samt formand for fødevaregruppen under CONCITO.

Jørgen Primdahl
Uddannelse: Landskabsarkitekt, ph.d.
Jørgen er professor i det åbne lands planlægning og landskabsforvaltning ved Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Mette Wier
Uddannelse: Cand.polit.
Mette er direktør i AKF og tidligere professor ved Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. Hun var formand for Forebyggelseskommissionen og medlem af Klimakommissionen.

Søren E. Frandsen
Uddannelse: Cand.oecon. Aarhus Universitet
Søren er prorektor på Aarhus Universitet og tidligere forskningschef og direktør på Fødevare¬økonomisk Institut. Har tidligere bl.a. arbejdet i Det Økonomiske Råds Sekretariat og OECD.

Thomas Harttung
Uddannelse: Landmand
Thomas er økologisk landmand og iværksætter, medstifter af og bestyrelsesformand for Aarstiderne A/S og direktør for BlackCarbon. Han er formand for Internationalt Center for Forskning i Økologiske Fødevaresystemer (ICROFS).